Borsodi Csilla Noémi

Szakiskolai kommunikáció-magyar valamint társadalomismeret szakos tanár vagyok, az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Szakiskolai közismereti tanárként felfigyeltem néhány lényeges kérdésre, melyek a sikermegítéléssel, a sikerérzet szubjektivitásával kapcsolatosak. Rájöttem, kiemelten fontos (lenne) a kollégák együttműködése, közös harca a tanulókért, de nem a tanulók ellen. Hivatásomnak érzem a szakiskolai tanulók gondolkodni tanítását, szociális kompetenciafejlesztését, valamint a hátrányos helyzetű tanulókban annak tudatosítását, hogy társaikkal sokkal több a közös vonásuk, mint a köztük lévő különbségek, míg a nem hátrányos helyzetű tanulókban a tolerancia (elfogadás) empátiává, együttérző képességgé fejlesztését tekintem kiemelt fontosságúnak. Vágyam, hogy egy tanulóközösség teljes értékű tagja legyek, hiszen mindezen célok csupán egy igazi, tanárokat és diákokat integráló tanuló közösségben valósulhatnak meg.