Taní-tani Könyvek

Társasjáték-pedagógia     Műveltség és demokrácia     A Rogers Iskola csodája

Minden gyerek számít     Bessenyei-címlap     

Szabad írás – szabad hozzáférés: a szabad pedagógiai gondolkodás könyvei.

Sorozatszerkesztő: Lencse Máté

A sorozatot – ahogy lapunkat, a Taní-tani Online-t is – minden pénzforgalom mellőzésével, tisztán önkéntes munkára alapozva adjuk ki. Ugyanakkor arra gondoltunk, hogy ha az olvasó egy-egy mű letöltése és elolvasása közben, után úgy érzi, hogy szívesen fizetetne a könyvért, akkor legyen erre lehetősége. De ne nekünk és ne a szerzőknek! Minden könyvnek meghatározzuk az árát, és megkérjük a szerzőket, hogy nevezzenek meg egy szervezetet, amelyhez támogatásként el lehet utalni az összeget. Az utalásnál közleményben kérjük a könyv címét feltüntetni, így a szervezetek tudni fogják, hogy honnan és miért érkezett a pénz. 

Ez természetesen csak egy lehetőség, a könyvek ingyenesen hozzáférhetőek!


Társasjáték-pedagógia

Jesztl József – Lencse Máté: Társasjáték-pedagógia

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Budapest, 2018. 

A kötet a társasjáték-pedagógia elvi alapjait igyekszik rögzíteni, segítséget nyújtva mindazoknak, akik pedagógiai célokkal társasjátékokhoz fordulnának. Minden jó játék a játékon belüli probléma megoldására motiválja a gyereket. Teszi ezt úgy, hogy újabb és újabb problémák meghatározásához és megoldásához csinál kedvet. A szerzők a játék általi, de játékon belüli fejlődés meghatározását tűzték ki célul. Azt szeretnék, ha egyre többen hinnék el, hogy van értelme társasjátékokkal foglalkozni, és hagyni kicsit játszani a gyerekeket, akár direkt fejlesztési szituációk helyett is. A pedagógiai és pszichológiai alapoktól indulva, a játék meghatározásán át a társasjáték-pedagógiai alapvetésekig jutnak el, hogy bemutassák az általuk tapasztalt fejlesztő hatásokat, kísérletet téve arra, hogy létrehozzanak egy olyan eszközt, mely képes mérni és értékelni a gyerekek játékban nyújtott teljesítményét. A könyvet az összegzés mellett egy játékajánló zárja, ahol néhány megkerülhetetlen társasjáték pedagógiai elemzésére kerül sor.

"Az iskola megújulásra vár, és szükség van bátor kezdeményezésekre, egyszerű és hatékony utak felmutatására, a régi, bevált eszközök új szemléletbe helyezésre, ehhez pedig a módszerek tiszta értelmezésére. A Társasjáték-pedagógia éppen ezt teszi. Bemutatja, hogy mi a játék, és mi nem a játék, mi az, amivel élni kell, ha tanulásról van szó, és mik lehetnek a buktatók. Mindezzel nem csak a társasjátékok, hanem általában a játékok és elsősorban is a tanítás terén szemléletformáló kiadvány."

Dr. Gyarmathy Éva, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének tudományos főmunkatársa

"A Társasjáték-pedagógia legfontosabb üzenete számomra az, hogy a társasjátékokkal olyan széleskörű kompetencia fejlesztést indíthatunk el, amely más eszközzel nemigen érhető el, és amelyre az iskolai nevelésnek feltétlenül szüksége van."

Mészáros Mihály matematikatanár, a hejőkeresztúri táblajátékos rendszer kidolgozója

Parts of the book are already available in English on the PlayWise website.

LETÖLTÉS

PDF     MOBI    EPUB

AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT KÜLÖN FÁJLBAN

OLVASS BELE!

Szerintünk ennek a könyvnek a piaci ára 1490 Ft lenne. Ha úgy érzi, szívesen kifizetné, kérjük, utalja át ezt az összeget az Igazgyöngy Alapítvány számlájára. A közleményben tüntesse fel: Toldi Tanoda. A számlaszám: 11738046-20048343. Köszönjük!


Műveltség és demokrácia

Knausz Imre: Műveltség és demokrácia. Kísérletek a pedagógia bírálatára, 2010–2018

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Budapest, 2018. 

Ez a kötet egyfelől védőbeszéd a műveltség, közelebbről az ún. hagyományos műveltség mellett. Amellett érvel, hogy a hatékony politikai részvétel és demokratikus ellenőrzés hiánya összefügg a tudáselosztás egyenlőtlenségeivel, ezért a műveltség demokratizálása nélkül nincs működő demokrácia. Másfelől a könyv vádbeszéd a hagyományos iskola ellen. A modern tömegoktatás a deklarációk ellenére ma már egyre kevésbé tölti be szerepét, és a műveltség terjesztése helyett inkább elzárja attól a tömegeket: műveltségközvetítést játszik, de csak a műveletlenséget termeli újra. A kötet a szerző 2010-es címadó hosszú esszéjét tartalmazza, továbbá 22 rövid írást, amelyek zömmel előadások voltak eredetileg. Nem rendszeres neveléselmélet, de a pedagógia alapkérdéseit járja körül: kísérletek gyűjteménye.

„Knausz egyszerre konzervatív-archaikus és posztmodern szerző. Konzervatív és archaikus, mert hisz a klasszikus műveltség jelentőségében, mert kérdései és válaszai antik filozófusokra, régi és kortárs katolikus gondolkozókra is ugyanúgy alapoznak, mint a modern pedagógiai elméletekre. […] Posztmodern, mert kifejtéseiben keverednek a magas és a populáris kultúrából, a mindennapokból és a személyes emlékekből hozott példák. Radikálisan eklektikus. Knausz használja sokrétű kulturális tudását, stílusával, felhasznált eszközeivel is bizonyítja azt, amit mond, a műveltségnek (meggyőzési) kompetenciaként való alkalmazását.”

Arató László középiskolai tanár, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 

„Knausz Imre sajátos értékeket képvisel, jelenít meg a magyar pedagógiában a műveivel. A lektorált könyv eddigi műveinek egy válogatott gyűjteménye, azonban nem a gyűjtemény darabjaira széteső «konglomerátum», hanem nagyon határozott pedagógiai elveket egységesen megjelenítő mű. A sajátos értékek természetesen markánsan jelen vannak: szinte könyörtelen fogalmi tisztaságra törekvés, értékelvűség, de a tudományos háttér megvilágításával, mély elemzés, vagyis a felszínességnek még a látszata is hiányzik, kreatív, bátor konstrukciók, maximális érthetőség, a bonyolult problémák esetén is közérthető fogalmazás, élvezetes, kiváló nyelvhasználat… hogy csak néhányat említsek.”

dr. Nahalka István oktatáskutató

Alexovics Ingrid beszélget Knausz Imrével a könyvről a Látszótér Rádióban.

LETÖLTÉS

PDF     MOBI    EPUB

OLVASS BELE!

Szerintünk ennek a könyvnek a piaci ára 3490 Ft lenne. Ha úgy érzi, szívesen kifizetné, kérjük, utalja át ezt az összeget a miskolci Erzsébet Hospice Alapítvány számlájára. A számlaszám: 11734004-20394369. Köszönjük!


A Rogers Iskola csodája

Dobos Orsolya (szerk.): „Úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik”. A Rogers Iskola csodája

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Budapest, 2020.

A Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány 1990 óta tartja fenn személyközpontú szemléletű általános iskoláját. 30 éve fogalmazódott meg az álom, csinálhatnánk egy olyan iskolát, ahol a gyerekek és felnőttek személyes viszonyban vannak egymással és ez legalább olyan fontos eleme az életünknek, mint az, hogy mit kell tanulni. Ahol az iskolai kötelező anyagon túl, sokszínű és sokszintű, a mindennapok során jól alkalmazható ismerethez jutnak diákjaink. Olyan iskolát, ahova a gyerekek szeretnek járni. A 30 év alatt nagyon sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak és sok kedves emléket őrzünk az elmúlt évekről. Ezeket szerettük volna megírni és a jövő számára maradandóvá tenni egy könyvben.

A személyközpontúság fogalmát a modern pedagógiában többnyire az egyénre való kiemelt odafigyelésként értelmezik, pedig az eredeti, Carl Rogers amerikai pszichológustól származó fogalom ennél sokkal árnyaltabb és komplexebb megközelítést jelent. A rogersi személyközpontúság stílus, szemlélet és megközelítésmód is egyben. Ezt a létezési módot akarta érzékletessé tenni Dobos Orsolya, a könyv szerkesztője, aki évek óta tervezte egy olyan szakmai könyv megírását, amely az iskola tapasztalatainak és eredményeinek nyilvánosságot ad. Ez a szándék találkozott a Rogers Iskola tervével, hogy könyvet jelentessen meg az elmúlt 30 év tapasztalatairól. A könyv szakértői elemzéseket és személyes emlékeket együtt tartalmaz.

„A Rogers Iskola emberközelivé varázsolt komplex «iskolatörténete» segít eloszlatni az alternatív iskolákkal kapcsolatos kritikákat és kételyeket, segíti a nevelésről kialakított koncepciók újra értelmezését. Fontos és hasznos forrása lehet a tanárképzés sokféle gyakorlatának, de napi szinten a pedagógiai gyakorlat megújulását szolgáló elméletek és gyakorlatok egyik iránymutatója is. Miért is? Hogy boldog gyermekek és még boldogabb, az életben helyüket megtaláló felnőttek generációi kerülhessenek ki az iskolák világából.”
Vincze Beatrix habilitált egyetemi docens, ELTE PPK

 Ami itt a harminc év alatt összegyűlt, az nagyon sokat tud adni más iskolacsinálóknak, pedagógusoknak, jövendő pedagógusoknak egyaránt, és remélem, szülőknek is. Szerettem volna, ha sokakhoz szól, ezért tudományos igényű írások, módszertani ötletek és személyes élmények is kerültek a kötetbe. Bár a szakmai témákra fókuszáltam, az iskola harminc évének számos olyan eleme is rekonstruálható, amelyek érzelmileg fontosak nekünk.”
Dobos Orsolya szerkesztő

 Ha érdekli, miért képesek akár 7-8 évesek is konfliktusmegoldásra; ha tudni szeretné, hogyan fejlődhet lelkileg-szellemileg a pedagógus „tanítás közben” akárhány évesen is; ha kíváncsi arra, milyen is a valódi személyközpontú pedagógia; ha úgy érzi, kiégett; ha  lehetetlennek tartja, hogy valaki, aki belülről ismeri, «csodának» lásson egy iskolát: akkor – akár kikapcsolódásul is – olvassa a Rogers Iskola  csodája című könyvet.”
Kereszty Zsuzsa ny. főiskolai docens

LETÖLTÉS

PDF     MOBI    EPUB

OLVASS BELE!

Szerintünk ennek a könyvnek a piaci ára 3490 Ft lenne. Ha úgy érzi, szívesen kifizetné, kérjük, utalja át ezt az összeget Mahájána Alapítvány, Csörögi Tanoda  számlájára. A számlaszám: 11713012-20004161. Köszönjük!


Minden gyerek számít

L. Ritók Nóra: Minden gyerek számít

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Budapest, 2022. 

A könyvben szereplő írások az elmúlt években születtek,  de az írást kiváltó helyzetek, okok nem változtak. A könyv  első két része az okokat járja körül, a harmadik rész az Igazgyöngy modell működésével és módszertanával foglalkozik.  Mivel az oktatás mindenkit érint közvetve vagy közvetlenül,  ezért nem csak a szakembereknek lehet érdekes a könyv tartalma.

A magyar oktatási rendszer megbukott. Esélykiegyenlítés és esélyteremtés helyett inkább a különbségek növelése  a jellemzője. Miért? Mik az okok? L. Ritók Nóra az okokat  kutatja, napi munkájában pedig azért harcol, hogy a feltárt  vagy éppen nyilvánvaló okokat megszüntesse. Egy civilnek  soha nincs annyi eszköz a kezében, hogy rendszerszintű változásokat érjen el, de a terepi tapasztalatait, módszertanát  felhasználva tehetünk a leszakadás ellen. A tanulók ne kötelező rossznak éljék meg az iskolát, legyen az a gondolkodásra, önállóságra, kreativitásra nevelő, sikerélményt biztosító  iskola, ahova tanár és diák egyaránt szívesen megy.

Jó lenne, ha a könyvben szereplő írások többsége néhány  év múlva csak egy rossz pillanat lenyomatai lennének, egy  kor dokumentumai, amit szívesen elfelejtünk.

"Javaslata az, hogy a leendő pedagógusok tanulmányaik alatt ne csak az átlaggyerekre fókuszáljanak, hanem kapjanak felkészítést a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére is. … Jelen kötet tökéletesen alkalmas arra, hogy egy ilyen kötelező kurzus kötelező irodalma legyen. Mindent tud és mindent elmond a hátrányos helyzet okairól és kezelési lehetőségeiről. Közérthető, olvasmányos stílusa miatt azonban nemcsak a szociális szférában dolgozó szakembereknek és pedagógusjelölteknek ajánlott az elolvasása, hanem kiváló érzékenyítő olvasmány lehet a többségi társadalom minden tagjának is."

Dr. Iványi Zsuzsanna nyelvész, intézetvezető egyetemi docens

"Az ember közelről nézve érti meg – írja Nóra. Csakhogy nem nagyon akar senki sem elég közel menni, elég sokáig ahhoz, hogy az élethelyzetek, folyamatok komplexitását megérthesse. A rizikó kettős: nem csupán derék középosztályi komfortzónák elhagyása borsództat, hanem a szembenézés következtében beálló esetleges kényszer: akkor bizony sok mindent gyökeresen másképpen kell csinálni. Másképpen a támogatásnak nevezett intézkedéseket, másképpen az iskolát, másképpen az ellátórendszerek szervezését, másképpen a foglalkoztatást…"

Ercse Kriszta oktatáskutató

LETÖLTÉS

PDF     MOBI    EPUB

OLVASS BELE!

Szerintünk ennek a könyvnek a piaci ára 3990 Ft lenne. Ha úgy érzi, szívesen kifizetné, kérjük, utalja át ezt az összeget az Igazgyöngy Alapítvány számlájára. A közleményben tüntesse fel: Toldi Tanoda. A számlaszám: 11738046-20048343. Köszönjük!


Bessenyei-címlapBessenyei István: Tanulási rendszerek az információs társadalomban. Tények, remények, utópiák. Tanulmányok, 1997-2019

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Budapest, 2023.

Tartalomjegyzék

Előszó

Az internet és az oktatás

Világháló és leépítés
Tanulás és tanítás az információs társadalomban – Az eLearning és a konnektivizmus
Curriculuminnováció és képi tanulás

A tudás rejtélyeinek nyomában

Hálózatok, társas tudás, konnektivizmus
A konnektivizmus önmeghatározása
A digitális bennszülöttek új tudása és az iskola

Saját tapasztalataink

E-learning: a NETIS-projektben szerzett tapasztalatok
Napló a hálózati tanításról

Szocializáció régen és most – két iskolaregény példáján

Gidipacal és dragonyoszubbony, avagy mit üzen két iskolaregény?

Ez a jövő?

Ember, gép, tanulás
 
A ChatGPT-t megkértük, foglalja össze a kötet tartalmát csak a tartalomjegyzék alapján. Ezt válaszolta:
 
Ez a könyv a tanulás és a tanítás kérdéseit boncolgatja az információs társadalomban. Az előszóban a szerző bevezeti a témát, és megemlíti a tanulási rendszerek jelentőségét ebben a világban. Az egyes fejezetek a világhálóról, az eLearning-ről, a curriculum innovációról, a tudás rejtélyeiről és a konnektivizmusról szólnak. A szerző beszámol a NETIS projekt tapasztalatairól, a szocializációról régen és most és az iskolaregények üzenetéről. A záró fejezet a jövőt boncolgatja, az ember, gép és tanulás kapcsolatát állítja a középpontba. Az egyes fejezetek az információs társadalom és a tanulás összefüggéseit és kihívásait mutatják be.
 

LETÖLTÉS

PDF     MOBI    EPUB

OLVASS BELE!

Szerintünk ennek a könyvnek a piaci ára 3550 Ft lenne. Ha úgy érzi, szívesen kifizetné, kérjük, utalja át ezt az összeget az Igazgyöngy Alapítvány számlájára. A számlaszám: 11738046-20048343. Köszönjük!


Kelemen Judit – Ugrai János (szerk.): Gyermekkultúra MA. A gyermekkultúra társadalmi és művészeti dimenziói

Magyar Comenius Társaság – Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Sárospatak – Budapest, 2024.

Gyermekkultúra, címlap

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Társadalmi dimenziók

Bolvári-Takács Gábor – Ugrai János: Kultúraelméleti megközelítések a gyermekkultúra tükrében
Ugrai János: A gyermekkultúra társadalmi és intézményi hátterének összefüggései
Gulyás Klára: Gyermekkultúra és kulturális antropológia
Erdei Róbert: Kultúraközvetítés különleges bánásmódot igénylő gyermekek körében

Művészeti dimenziók

Lovas Anett Csilla: Közelítések a gyerek- és ifjúsági irodalomhoz
Gimesi Dóra: Tendenciák és irányzatok a kortárs magyar gyerekszínházban
Kelemen Judit: Zenei alkotás és befogadás a gyermekkorban
Sándor Zsuzsa: Vizuális kultúra, vizuális alkotás és befogadás. Alapvetések

Közhely, hogy az iskola (és persze ha kicsit másként, de az óvoda), illetve a gyermekek és családok közötti kulturális szakadék egyre nő. Ez a szakadék napról napra fokozza az intézményes nevelés működési zavarait, s egyik fő okozója az iskolai alulteljesítésnek, tanuló és pedagógus közös kudarcainak. Az, hogy ez mesterszak a gyermekkultúrát, s nem pedig mondjuk a tanulói teljesítményfokozást, az azt elősegítő módszertani megoldásokat helyezi fókuszba, üzenetértékű. Azt a szemléletet erősíti, megítélésünk szerint mindenképpen helyesen, miszerint az új utakat kereső óvodapedagógus vagy tanító nem feltétlenül a csoport- vagy osztálymunka „rendbe tételén” kell, hogy fáradozzon, hanem a gyermeki (és szülői) enkulturáció bonyolultabb folyamatait kell munkába vennie. Nem kerülheti meg a gyermeki kultúra szerveződésének megismerését (rövidebben: a gyermek megértését), az egyes tényezők sokszor igen fáradságos összegyűjtését és mérlegelését, s a tanulságok függvényében az eddig kialakított pedagógusi és intézményi gyakorlat módosítását, újragondolását.

Kötetünk a néhány éve alapított Gyermekkultúra MA-szak tanításához kíván segédletet biztosítani. A társadalmi összefüggéseket és a művészetközvetítés dimenzióit tárgyaló fejezetek egy-egy tantárgy főbb tudnivalóit, alapvető dilemmáit és szakirodalmát tárgyalják a továbbgondolás és a további kutakodás elősegítésének céljából.

LETÖLTÉS

PDF 

OLVASS BELE!

Szerintünk ennek a könyvnek a piaci ára 3990 Ft lenne. Ha úgy érzi, szívesen kifizetné, kérjük, utalja át ezt az összeget a Hintalovon Alapítvány számlájára. A számlaszám: 11600006-00000000-77668686. Köszönjük!