Szerzőinknek

A Taní-tani Online olyan írásokat vár, amelyek széles körű érdeklődésre tartanak számot. Szívesen közlünk tudományos írásokat is, ha közérthetőek, és számíthatunk arra, hogy felkeltik a gyakorló pedagógusok érdeklődését is. Az írások maximális terjedelme 12 ezer karakter szóközök nélkül. Különösen indokolt esetben hosszabb írásokat is közlünk.

A Taní-tani Online elkötelezett a szabad, személyes, gyermekközpontú és közösségelvű pedagógiák mellett. Elsősorban ilyen írásokat várunk a lapba.

Nem fogadunk el közlésre a világhálón megtalálható írásokat, illetve azok közlésének feltétele, hogy a korábbi megjelenési helyről eltávolítsák őket. Korábban nyomtatásban publikált – de a weben nem megtalálható – írásokat indokolt esetben elfogadunk.

Kéziratokat kizárólag elektronikus úton tudunk elfogadni .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt, Google Docs vagy más a Worddel kompatibilis (szerkeszthető) formátumban. Kérjük, hogy szorítkozzanak a minimálisan szükséges formázásra (címsorok, kurziválás). Félkövér szedést a címsorokon kívül csak különösen indokolt esetben alkalmazunk.

A cikkeket közlés előtt szerkesztjük. A helyesírási, nyelvhelyességi és stilisztikai változtatásokat, továbbá más kisebb, a cikk jelentését nem befolyásoló módosításokat nem egyeztetjük előzetesen a szerzőkkel. Indokolt esetben utólagos korrekcióra van lehetőség.

Szívesen vesszük, ha a cikkekhez (jogtiszta) képi illusztrációkat is mellékelnek. A képmellékletek esetében törekedjenek a jó minőségre és a nagy felbontásra. A képeket mindig külön fájlban kérjük, azokat ne illesszék be a szöveges dokumentumba! Külön örülünk, ha gondolnak arra, hogy minden cikk elején van egy bevezető kép, amelynek fekvő tájolású részlete (felső sávja) a címlapon is megjelenik. A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy a cikkekhez képet válasszon. Erről előzetesen (vagy utólag) nem áll módunkban egyeztetni.

Nagyon megkönnyíti a dolgunkat, ha a cikkek címe rövid (max. 36 karakter szóközökkel együtt). Hosszabb cím esetén a cím egy része alcímbe kerül. Ennek tipográfiai okai vannak.

Kérjük a szerzőket, hogy lehetőség szerint kerüljék a lábjegyzeteket. Az internetes hivatkozásokat építsük be a főszövegbe (a kéziratban zárójelben az érintett szövegrész után), a szakirodalomra vonatkozó lábjegyzeteket inkább irodalomjegyzékként közöljük a szöveg végén, az egyéb lábjegyzeteket pedig szükség esetén építsük be a főszövegbe.

Szerzőinktől mindig kérünk egy portrét (fényképet) és egy két-három soros egyesszám első személyben írt bemutatkozást az olvasók tájékoztatására.