Derzsi Ottó

Brassóban és Kolozsvárott tanultam, Budapesten az ELTE-n  esti tagozaton szereztem tanári diplomát. Bárhová vitt a sors, a politika – a természetjárást, a honismeretet megvalósító diákmozgalmak mindig előnyös helyzetben voltak nálam.