Sárospataki Barnabás

Pályakezdő pedagógusként tanítok biológiát, kémiát, irodalmat és nyelvtant a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Célom, hogy diákjaimnak a megismerés örömét, a tudásvágy, a felfedezés nagyszerűségét közvetítsem a lehető legközvetlenebbül, együttműködve, párbeszédet folytatva. A tudományok iránti érdeklődésem és a hivatásom mindennapjaiban is tapasztalható globális, társadalmi problémák érlelték meg bennem az igényt, hogy csatlakozzam a cikket szerző kutatócsoporthoz. Az itt szerzett tapasztalatoktól várom nem csak saját szakmai fejlődésem, hanem hogy erőm, lehetőségeim szerint hozzájáruljak a szükséges változások előremozdításához.