Mongyi Norbert

A Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium angol-francia szakos nyelvtanáraként végzem a napi közoktatásbeli nevelői-oktatói tevékenységeimet. A PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központjában egyetemi tanársegédként vezetek szakmódszertani kurzusokat és nyelvfejlesztést, veszek részt a tanárképzésben. Az EKE Neveléstudományi Doktori Iskolájában folytatom PhD-tanulmányaimat, ahol a kutatási fókuszomban az interkulturális kompetenciák nyelvórai fejlesztésének lehetőségei állnak. További érdeklődési területem a virtuális tanulási környezetben végzett nyelvtanítás és ennek neveléselméleti vonatkozásai.