Velenyákné Vanta Anna: Kreativitást fejlesztő anyagok az angolórán

Az angolórák kiváló lehetőséget biztosítanak a kreatív viselkedéshez szükséges képességek fejlesztésére, hiszen szinte bármilyen feladat, ami felkelti a tanulók érdeklődését és aktív részvételt kíván tőlük – az élet bármilyen területéről! – már kiválóan alkalmazható a nyelvtanulásban, hiszen a tanuló az adott idegen nyelven a maga szintjén, céllal és motiváltan dolgozik.

Velenyákné Vanta AnnaAz asszociációs gondolkodás fejlesztése

Szabad asszociáció

Ezt a feladatot a szókincs felelevenítésére lehet kiválóan alkalmazni, hiszen minden csoport a saját szintén, a saját közös szókincséből építkezik.

Eszköz: tábla

A tanulók egy általuk választott szóval elkezdik az asszociációs láncot, 30-40 szó felkerül a táblára, majd a közösen létrehozott lánc szavaiból 3-4 fős csoportokban történeteket írnak. A feladat minden tudásszinten, minden életkorban kiválóan használható, nemcsak a szókincs aktív felidézését szolgálja, hanem a mondat- és szövegszerkesztés gyakorlására, tudatosítására is alkalmas. A minél szellemesebb, szórakoztatóbb történet kigondolása közben döbbennek rá, hogy a néhány órával, héttel hamarabb tanult nyelvtani szerkezet – feltételes mód, szenvedő szerkezet… –, ami akkor, a gyakorlás fázisában unalmas, életidegen dolognak tűnt, most hirtelen nagyon fontossá vált a történethez. 

Amíg a tanulók a kiscsoportokban dolgoznak, addig a tanár folyamatosan – igény szerint –segíti munkájukat. Ha olyan tipikus kérdéssel, kéréssel találkozik, amely több csoportnál is előfordul, akkor rövid ismétléssel segítheti az egész csoportot.

vikings - boat - sea - fish - fisherman - work - job - hard - stone - miner - gold - jewel - silver - expensive - money - bank - safe - drive - car - byciclechild - family - play - football - players - boss - maffia - police - godfather - sin - sincity - punish - judge - prison - prisonbreak - wanted - search - aeroplane - accident - crash - investigation - FBI - Hammer - damage - hospital

A fenti szólánc arra is érdekes példa lehet, hogy a gyerekek hétköznapi életét mennyire befolyásolja a tévében sugárzott krimidömping. A bűn világa mellett szerencsére a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás is szerepet kap csakúgy, mint a család, a játék, a foci.

Most nézzünk egy megoldást, a szólánc alapján írott történetet. (A nyelvtani hibák természetes velejárói a diákok írásainak. Tudják, hogy az idegen nyelv tanulása közben útközben vagyunk. A kezdőpont – Hello – és a szinte soha el nem érhető tökéletes tudás között, útközben, természetes, hogy botlunk. A lényeg az, hogy haladunk)

„We went on a short trip at the weekend. We were in a museum in Norway. We have seen a lot of interesting things, for example pictures which showed Vikings sailing in boats on the sea. We have seen a few fish which were caught by the fisherman. We have wondered about how often did they work and was their job hard. After that we went in a miner museum, where the miners dug gold and silver from stones and sent them to companies to make jewel from it, which is very expensive. We went to the bank to take out money from the safe to buy souvenirs. Then we drove home and I rode my bike. The children of the family were playing football and all players were lead by boss. Then we went to the cinema. We watched a film about the maffia, the film was called Godfather. The police chased them due to their sin, the city where it happens called Sin City. All the maffia family were punished by the judge.”

A megoldás során a diákok igyekeztek a közösen tanult nyelvtani szerkezetekkel, szókinccsel valami újat alkotni. Az óra alatt végig munka zajlott, a diákok elmerültek a saját maguk által létrehozott világ történéseinek kitalálásában. A csoportok létrehozása a diákok saját döntésén alapult, a csoporton belüli munkamegosztás alapja a gyerekek különböző képességeinek felismerése volt. Az együttműködés minden csoportban megvalósult.

Deduktív gondolkodás

Mi lenne, ha…

A feladat kiválóan alkalmazható például a 2. feltételes szerkezet gyakorlására. 

Mi lenne, ha négy kezünk lenne? 

A gyerekek szinte észrevétlenül használják a feltételes szerkezetet, hiszen a hangsúly nem a nyelvtani gyakorláson van, hanem azon, hogy eljátszanak egy különös helyzettel, illetve az abból adódó következtetésekkel.

If we had 4 arms 

  • we could play 2 guitars at the same time.
  • we could drive a car, change the CD and write msn at the same time.
  • we would be able to hit the tennis racket much stronger.
  • 2 basketballs could be used by one player.
  • we could use the mobile and write an English test 

Analógiás gondolkodás

Ennek során a gyerekek a véletlen elemek között hoznak létre kapcsolatot, új, szokatlan összefüggéseket fedeznek föl.

Theatre – pretty woman = both can attract people

City centre – cowboy = both play important role in the American life, lead and organise it

Television – newspaper = both contain information

Headmaster – army = people have to obey orders 

A fenti játék az óra bemelegítő részében is jól használható, a szavakat felírhatja a tanár is, de még érdekesebb, ha megbízunk a véletlenben, és a diákok írnak föl szavakat egy-egy papírlapra, majd ezeket összegyűjtik, ők maguk húznak ki kettőt, és ezek között teremtenek kapcsolatot.

Annak érdekében, hogy a tanulók bátran merjenek új, szokatlan megoldásokat kitalálni a kreatív folyamat második, inkubációs szakaszát lehet fejleszteni a következő feladatokkal. 

Újrastrukturálás

Nemet mondani úgy, hogy a nem szót nem használhatjuk

Ez a feladat remekül alkalmazható a kommunikáció fejlesztésére, a szinonimák keresésére, a szövegek újraszerkesztésére. A diákok maguk találnak ki helyzeteket: 

1. Can I borrow your new motorbike?

2. What about going to the disco together?

3. Feel like writing an English test tomorrow?

A válaszok során a gyerekek gyakorolhatják a mindennapi élet jellegzetes szituációit: meghívás, kérés, illetve a meghívás elfogadása vagy visszautasítása.

Válaszok:

1. I’d be very glad if could lend, but unfortunately my dad uses it every weekend.

2. Sorry, but my leg is injured, so I just could watch you dancing.

3. Great idea, but tomorrow is a special school holiday, when tests are forbidden in our 

 school.

Egy adott szó kezdőbetűivel mindenki ír egy-egy szót, ami kapcsolódik az alapszóhoz

Forever
Reliable
Interesting
Email
New
Dakar

A fenti sort természetesen egy olyan diák írta, aki sok időt tölt az interneten – ami nem ritkaság – és nagy autóverseny rajongó.

Alternatívák keresése

Furcsa helyzet: ma az iskola ajtaja zárva volt. 

A cél az, hogy a gyerekek minél több magyarázatot találjanak egy helyzetre, és ezzel egyidejűleg tartalmasan, valódi céllal használják az idegen nyelvet. Ebben a konkrét esetben a valószínűséget kifejező segédigéket gyakorolhatjuk.

Lehetséges megoldások:

  • Maybe it can not be opened because of the high snow.
  • Students might lock it as they did not want to write a test.
  • Teachers could block it to have a free day.
  • A magician may have hidden all the keys.

Pókábra használata 

A Brain map kiváló eszköznek bizonyult minden olyan helyzetben, mikor egy problémát több oldalról kellett körbejárni, összefüggéseket keresni, és ezeket átlátva újrastrukturálni az eddigi gondolatainkat. A Kozma-gyilkosság utáni napon 18-19 éves nyelvi előkészítős diákokkal volt órám. Megkerülhetetlen téma volt a tragédia és az ahhoz vezető okok. Az etnikai háttér, a cigánykérdés Miskolc környékén még jelentősebb probléma, mint az ország más részein, így nagy kihívás volt mederben tartani a beszélgetést.

 

1. ábra

 

A közösen megrajzolt ábra – remélhetőleg – segített a diákoknak abban, hogy a közös felelősségünket, teendőinket jobban megértsék. Az a szemlélet, amiben a dolgok a maguk bonyolult kölcsönhatásában jelennek meg, ha a gyerekek látják, hogy minden intézkedésnek, tettnek kőkemény következményei vannak, ha megértik, hogy a puszta ellenségeskedés helyett a társadalom működésében keressék a megoldást, akkor felelősségteljesebb felnőttek válhatnak belőlük.

Szintén a Pókábra technika segítségével valósítottuk meg az Én múzeumom programot. Az ötletet egy hallott szövegértési feladat adta, amiben a diákok az interaktív múzeumokról hallgathattak meg egy beszélgetést, majd a hallottak alapján néhány kérdésre kellett válaszolniuk.

 

2. ábra

 

A múzeum a gyerekek számára sokkal inkább kötelező kulturális program az osztálykiránduláson vagy családi hétvégén, mint valódi élményszerzés, így adta magát az ötlet, hogy járjuk körül a témát, nézzük meg, milyen múzeumokat ismerünk, és ezek alapján vagy éppen ezek ellenére, teremtsük meg a saját múzeumunkat. A projekt szinte bármelyik felső tagozatos vagy középiskolás csoportban használható gazdagító programként, eszközigénye attól függ, hogy milyen mélységben akarjuk megvalósítani.

Az alábbiakban egy konkrét, általam megvalósított órai programot írok le, utalva a bővítés lehetőségeire.

Az ábra készítése közben sikeresen tudjuk gyakorolni a lehetőséget kifejező segédigéket, szenvedő szerkezetet (painted by…) és szinte minden olyan nyelvtani elemet, amelyre éppen az órai munka során hangsúlyt szeretnénk fektetni.

A szókincs felelevenítésére, bővítésére is kiváló alkalom egy ilyen gyakorlat. 

What can a museum be good for?

We can learn about... 

We might see famous paintings by ….

We could even watch films about….

Az angol nyelv gyakorlásán túl természetesen a problémafelvetést, az alternatívák keresését is gyakorolhatják a diákok, élvezhetik a közös munkát, a gondolatok szabad áramlását, egymás ötleteinek továbbgondolását, hiszen ez a feladat nem a versengésre épül.

A következő lépésben a gyerekek 3-4 fős csoportokban dolgoznak.

A cél: A csoport tagjai beszéljék meg, milyen múzeumot szeretnének létrehozni – előzetes ötletbörze segíthet a választásban –, majd készítsék el és mutassák be a saját pókábrájukat. A munka közben a tanár – igény szerint – folyamatosan segít a diákoknak. Az egyik csoport például sportmúzeumot tervezett. A következő ábra az ő művük.

 

3. ábra

 

A fenti ábra létrehozása természetesen sok lehetőséget teremt arra, hogy a kreativitást megélhessék a tanulók, hogy valami újat hozzanak létre, és hogy megtanulják a tervezés lépéseit.

További lehetőségek:

Hogyan keresnél szponzort a múzeumodhoz? 

Nyelvhasználat: segítségkérés, egyetértés-visszautasítás, további nyelvi eszközök keresése a meggyőzésre.

Tervezd meg a jövő kosárlabdaszabályait!

Nyelvhasználat: hivatalos nyelv, szabályok leírása.

Gyűjtőmunka: szabályok keresése angol nyelven.

Milyen ajándéktárgyakat tartanál az ajándékboltban?

Nyelvhasználat: szókincsfejlesztés, képes szótár készítése.

Készíts részletes tervrajzot, makettet, plakátot a múzeumodhoz!

Nyelvhasználat: A rajz készítése során használt eszközök, kifejezések megtanulása.

Múzeumlátogatás: a mi múzeumunk és a közösen látogatott múzeum összehasonlítása.

Az adott csoport, iskola lehetőségeitől függően olyan kiállítást célszerű választani, amely a gyerekek által felsorolt témák valamelyikével kapcsolatos. 

Feladat: közös döntés a múzeumról, a kirándulás előkészítése, útvonaltervezés.

Nyelvhasználat: összehasonlítás, fokozás, a vélemény kifejtésére használt kifejezések összegyűjtése, útbaigazítás, érdeklődés, jegyvásárlás.

A fenti tevékenységek több tantárgyközi kapcsolatot is lehetővé tesznek, hiszen a sport, az egészséges életmód, a rajz, a művészetek, a reklámipar, a számítógépes játékok világa ugyanúgy megjelenhet itt, mint az ételek megtervezése.

Mivel mindez az angolórán történik, így a nyelvgyakorlás valódi, a diákokhoz közelálló, kreatív feladat során valósulhat meg.

Az angol óra menetében természetesen a Listening feladat következik. A diákok összehasonlíthatják az általuk ismert, az elképzelt és a CD-ről hallott interaktív múzeumot.

A következő program alapötletét szintén egy Listening feladat adta. A magnóhallgatás során a diákok egy beszélgetést hallanak az angol bevándorlási hivatal alkalmazottja és egy brit állampolgárságért folyamodó ember között. A szövegben arról kapnak információt, hogy milyen jellegű a teszt, milyen kérdéseket tartalmaz, mit kell tudni annak, aki brit állampolgár szeretne lenni. 

A következő lépésben egy pókábrát készítünk az állampolgárságról.

 

4. ábra

 

A feldolgozás újra pókábra segítségével történik. A megbeszélés során alternatívákat keresünk, létrehozunk valami új, csak nálunk létező kérdéssort. A közös munka, az együtt gondolkodás során tisztázzuk a következőket.

Mit jelent egy ország állampolgárának lenni?

Miért kérelmezünk állampolgárságot?

Mit kell tudni annak, aki magyar állampolgár szeretne lenni?

Vajon kik szeretnének magyar állampolgárságot kapni? Tudsz példát mondani?

Te melyik országban szeretnél élni? Miért ott?

A diákok által készített állampolgársági teszt után meghallgatjuk a brit tesztről szóló szöveget. A Listening feladat megbeszélése után összehasonlítjuk a két ország kérdéssorát. Megfigyeljük a különbségeket, és próbálunk rájuk magyarázatot találni. A brit teszttel kapcsolatosan megbeszéljük az ottani jellegzetességeket.

A tanulók házi feladatként azt kapják, hogy az órán megszerzett ismereteik birtokában állítsák össze a saját állampolgársági tesztjüket. A következő órán elkészítjük a csoport közös, végleges kérdéssorát.

A project remélhetőleg még folytatódik. Egy svéd és olasz középiskolával közösen azt tervezzük, hogy a három ország diákjai összeállítják, majd egymásnak bemutatják a maguk tesztjeit, megbeszélik a különbségeket, bemutatják egymásnak országaik történelmét, gazdaságát és a bevándorlók helyzetét.

A cél az, hogy a három ország diákjai megismerjék egymást, és közösen készítsenek egy Európai Unió tesztet. A diákok döntésétől függ, hogy melyik részterületet dolgozzák ki részletesen (történelem, művészetek, adózás, jog, stb.).

A szerzőről: