Sanda István Dániel

Hosszú ideig voltam középiskolai tanár és szakoktatás-vezető. Jelenleg egyetemi adjunktus vagyok. Elsődleges kutatási területem a tágan értelmezett neveléstörténet, de szakmai érdeklődésem egyetemi tanulmányaim kezdetétől széles skálán mozog. Előadásaimon, publikációimban és meghirdetett kurzusaimon egyaránt szívesen foglalkozom a nevelés- és oktatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel is.