Berzsenyi Emese

Vallástörténész vagyok, a Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi Tanszékén, az ELTE PPK Neveléstörténeti Tanszékén tanítok óraadó oktatóként, tartok előadásokat a BKF-en és a Pető Intézetben. Fő témám a nők és gyermekek életének története a világvallásokban, ennek kapcsán foglalkozom vallásfilozófiával és vallásetikával is. Tanultam közel-keleti ókortörténetet, hittanárként végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, majd vallástörténet szakirányon diplomáztam Szegeden. Jelenleg végzős hallgatója vagyok az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola pedagógiatörténeti programjának.