Szita Júlia

Első éves gyógypedagógus hallgató vagyok a Bárczin. Általános iskolás éveimet Waldorf-iskolában töltöttem, majd egy állami középiskolában folytattam tanulmányaimat. Az érettségit követően egy rövid időre visszatértem gyermekkori gyökereimhez, és két, az antropozófiához – s így a Waldorf-pedagógiához – szorosan kapcsolódó Camphill közösségben éltem önkéntesként fogyatékos emberekkel együtt. Bár most más utakon járok – legalábbis, ami a Waldorf-pedagógiával és az azt megalapozó antropozófiával való kapcsolatomat illeti –, gyermekkori élményeim és a Camphillben töltött időszak továbbra is meghatározóak számomra.