Hatvan év a katedrán

Tölgyesy József 2013-ban. Forrás: vehir.hu

Tanulmányok Tölgyesi József nyolcvanadik születésnapjára. Novák István recenziója

Csiszár Miklós (2021, szerk.): Hatvan év a katedrán. Tanulmányok Tölgyesi József nyolcvanadik születésnapjára. Veszprém. Kiadó: Tölgyesi József Barátai és Tisztelői

Lehet, hogy van méltóbb köszöntés, de ez a könyv olyan tisztelgés és emlék, amelyet csak a legkiválóbbak kaphatnak. Örömmel és szeretettel olvastam, mert az ünnepelt Tölgyesi József példáján keresztül arra kényszerít, hogy tisztelegjünk az előtt a tanító, tanári, egyetemi oktatói réteg előtt, akik nem csak saját példájukkal, hanem egész dolgos évtizedeikkel olyan életutat mutattak környezetüknek, amelynek követése sokakat emelt ki az adott környezetből és tett új értékek létrehozójává.

A tizenhét helytörténeti, iskolatörténeti, Veszprém megye értékeit bemutató tanulmány tiszteleg olyan szellemi műhelyek előtt, melyek létrehozója, kitalálója, motorja vagy szorgos szolgálója volt az ünnepelt. A szerzők többsége helytörténeti kutató és főfoglalkozásban tanár, könyvtáros, levéltáros, egyetemi tanár, közgazdász, meteorológus, történész, magas rangú katonatiszt, óvodavezető, levéltáros. Ez nagyszerű és méltó köszöntés. Köszönet a korábbi évekért, az együttes munkákért, de egyben értéket teremt, emléket állít múltunk egy-egy fontos, majdnem elfelejtett pontjának, tiszteleg a szeretett település előtt, segít egy-egy pedagógusegyéniség megismerésében, hozzájárul a település helytörténetének gazdagításához.

Ez a kiadvány folytatása és ezért része annak a pedagógusi, helytörténeti, kutatói, tanítói, tanári, egyetemi oktatói életútnak, amelynek sok kiemelkedő állomása volt: az összevont iskolákban pályáját kezdő tanítótól a főiskolai docensig és a több egyetemen oktató elkötelezett pedagógusig.

Mindez Városlődről, a bakonyi erdészházból indult , és ugyanúgy 1-8 osztályos összevont osztállyal kezdődött, mint későbbi tanítói életpályája első évei és kisiskolai munkahelyei. Igazi mélyvíz egy pályakezdőnek, ahol naponta óránként több tantárgy anyagának feldolgozását kell vezényelni, segíteni, megosztottan figyelni és erre mind készülni. Iskolásként az összevont általános iskolai osztályból a veszprémi Lovassy Gimnáziumba került, majd a sümegi gimnáziumi érettségi és a székesfehérvári tanítóképző a következő állomás, mert akkor ilyen célból indítottak 4., tanítóképzős osztályt. Gyakorló évét Mánfán 2-4. összevont osztályban teljesíti, így Esztergomban tanítói oklevelet szerez. Kisvásárhelyen 1-8. osztályt, Gyepükajánban 5-8. osztályt, Csabrendek–Nyírespusztán 1-8. osztályt tanít, és emellett végzi el a biológia–földrajz szakot. Kérdés, hogy a későbbi főiskolai docensnek, egyetemi vendégtanárnak kell-e jobb iskola, gyakorlóhely az ilyen mélyvizes pályakezdésnél? Nem. Tölgyesi József persze erre is rátesz: Az ELTE pedagógia szakát végezve már Veszprémben az egyetemen óraadó. Közben Kertán és egymást követően Veszprém két nagy, meghatározó iskolájának igazgatója. Az 1300 tanulós iskola nem kis kihívás volt ekkor. Így és emellett doktorál summa cum laude minősítéssel pedagógiából. Iskolaigazgató Nemesvámoson, majd Székesfehérváron főállású főiskolai docens, a győri tanítóképzőben főiskolai docens, vendégtanár a Selye Egyetemen, a losonci Pedagógus Akadémián, , a szegedi tanárképző karon, és a Veszprémi Hittudományi főiskolán is.

Felvetődik a kérdés: ennyi munka mellett mire futotta még egyáltalán az idejéből? Rengetegre. Fiatalon a kis falvak életének lelkes szervezője, igazi fáklya, később nagyobb iskoláiban már a tudomány és a tudatos pedagógiai gyakorlat-fejlesztés felé is fordul figyelme. Mindenhol műhelyt, innovatív közösséget szervez maga köré, magával ragadja munkatársait, együtt is publikálnak, fejlesztő munkát végeznek. Iskolateremtőként bekapcsolódik a Zsolnai-féle ÉKP és NYIK programba, ahol komoly fejlesztéseket valósítanak meg. Majd az OOK mintaiskolájaként működnek, de iskolatévé-órákat is vesznek fel vele.

Mi fér bele még ebbe az életpályába? Rengeteg. Közel ezer publikáció, előadás, megnyitó beszéd, kiadvány, tanulmány. Pedagógiai, helytörténeti, iskolatörténeti munkák hosszú sora. Alapítója, segítője, tisztségviselője a megyei múzeumbarát körnek, a megyei honismereti egyesületnek, a zirci múzeumbaráti körnek, kulturális asztaltársaságoknak. Ne hagyjuk ki, hogy szakmai, közéleti munkásságának fontos részeként közel négy évtizeden át volt a Magyar Pedagógiai Társaság Veszprémi tagozatának titkára. Elismerés és köszönet érte! Javaslatára alakul meg a megyei neveléstörténeti társaság, szerkeszti az általa kezdeményezett Neveléstörténet folyóiratot, de szervezője és előadója számos neveléstörténeti konferenciának, programnak. Ki kell emelni az MTA Veszprémi Területi Bizottsága neveléstörténeti munkabizottságában végzett tevékenységét, titkári feladatkörét.

Minapi beszélgetésünket idézhetem. Most már nem dolgozik az egyetemen. Hanem mit csinál? Sorra dolgozik befejezetlen munkáin, tele van feladatokkal, megkezdett, részben megvalósított tervekkel, egész életpályája tapasztalatainak továbbvitelével.

Tizenhét írás, tanulmány, kutatás, visszaemlékezés, új publikáció köszönti Tölgyesi Józsefet nyolcvanadik születésnapja és mérhetetlenül gazdag életpályája alkalmából. Tisztelegve a tanító, az iskolateremtő, a kutató, az értékes embereket maga köré gyűjtő tanár előtt.

Abban a korban indult el az erdészházból, amely korra rengeteg problémája mellett úgy tekintünk, hogy el lehetett indulni egy másik úton. Működött egy pozitív társadalmi mobilizáció. Ezt az utat ő megjárta. Kövezte magának és a vele haladóknak is. Egyre jobb, gazdagabb vidékekre vezető utat keresett. Ezen az úton sokan követték, választották példaképüknek, sokan büszkék a barátságára vagy arra, hogy évekig együtt dolgozhattak vele, tanultak tőle csendes, okos szavakat, emberi hangot, szakmai elkötelezettséget, szorgos munkát.

Életének eddigi munkás hatvan éve küldetés volt, melyet maga választott, épített fel, csiszolt értékes életművé, amely még koránt sincs befejezve. Hát itt a feladat, kedves Tölgyesi doktor! Csináld tovább mindannyiunk, a kis Veszprém megyei falvak, a majdnem elfelejtett tanítók, a még fellelhető helyi értékek feltárását, kutatását, tapasztalataid összegezését.

Nem tudom, hogy emeltek-e szobrot a falusi tanítónak? Az ilyen Tölgyesi Jóskákról kellene megformálni, akik munkásságuk minden szakaszában egész közösségeket cipelnek magukkal, építenek, oktatnak, vezetnek, velük alkotnak. És közben szolgálnak. Mint egy miniszter a szó igazi jelentésében. Elismerés érte!

A szerzőről: