Köves Gabriella

A 80-as évek végétől foglalkozom matematika-tankönyvekkel, tananyagszerkesztéssel, tankönyvelemzéssel, a matematikatanítás módszertanával. Minden korosztály esetében – az óvodától az egyetemig, a felnőttoktatásig – egyrészt arra törekszem, hogy a tananyag kis lépésekkel való felépítésének következtében a megértés nehézségei a legnagyobb mértékben eltűnjenek, másrészt a tanulók megtapasztalják a szóban forgó téma felfedezésének örömét.