Zsigmond Anna

Egyetemi docens, az ELTE Doktori Iskolájának tagja vagyok. Neveléstudományi kutatásaim és oktatómunkám fő területe az Egyesült Államok társadalmi, történelmi és oktatáspolitikai kérdéseinek tanulmányozása. Ebben a témában jelent meg két könyvem: Amerika: Társadalom és oktatás, 2005 és Kultúra és hatalom, 2020 a Gondolat kiadó gondozásában. Számos tanulmányom jelent meg az összehasonlító oktatáspolitika kérdéskörében. Évekig a PTE BTK Neveléstudományi Intézetében oktattam, onnan mentem nyugdíjba.