Forrai Judit

dr. Forrai Judit DSc: fogszakorvos, történész, új- és legújabbkori múzeológus, valamint a társadalomorvostan szakorvosa. Kutatási területe részben az orvostörténet, részben a társadalomorvostan, a szociális medicina. A Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Orvostörténeti és a Hátrányos helyzetűek egészségvédelme munkacsoport vezetője, a Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) egyetemi tanára, az ELTE és az SE Pető András Kar (PAK) meghívott oktatója. Sok hazai és nemzetközi társaság tagja, az MTA Élettudomány-történeti Munkabizottság elnöke, az MTA Művelődéstörténeti, az Orvostörténeti Bizottság tagja, a Magyar Orvostörténeti Társaság alelöke, stb. 2010-ben a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány és Orvostörténet nemzetközi online folyóiratot indította útjára, melynek ma is alapító főszerkesztője. Oktatási érdeklődési köre az orvostörténeti kutatásokon kívül a primer prevenciós tevékenység felé irányult, a hazai modern szexuális nevelés módszertanának kidolgozója, nemcsak a fiatalság számára graduális oktatásban, hanem a különböző hátránnyal élők (értelmi sérültek, kisebbségben, állami gondoskodásban élők, prostituáltak, melegek, romák) részére intézményes és civil formában.