A csodálatos Fürkész-fa

Leendő elsős ismerkedő foglalkozás a Fürkész suliban. Sulák Tünde, Domonkos Katalin és Windisch Zsuzsanna írása

Menjetek hát, küzdjetek meg az ismeretlen kihívásokkal és hozzátok el a Fürkész-fa csodatévő gyümölcsét! Ha sikerrel jártok, jutalmatok nem marad el: osztoztok vélem az egészségben és jókedvben, és palotám mindörökre nyitva áll majd előttetek!

Domonkos KatalinA mi Fürkész sulink

Iskolai munkánk fontos építőköve Howard Gardner többszörösintelligencia-elméletének felhasználása a pedagógiai munkánk során. Egyaránt fontosnak tartjuk a nyelvi-verbális, a logikai-matematikai, a képi-térbeli, a testi-mozgásos, a zenei, a természeti, a társas (interperszonális) és a személyes (intraperszonális, önismereti) területeket. Ebből kiindulva gondolkodunk a projektek, a csoportmunkák és az órai munkák egy részének tervezéséről. Különös ismertetőjegyünk, hogy hiszünk a demokratikus nevelés erejében, ezért hetente egyszer iskolagyűlést tartunk. Az iskolagyűléseket kiegészítheti az erre felkészítő osztálygyűlések tartása is. Mindkét esetben a közösség szempontjából fontos helyzeteket, felmerülő problémákat beszélünk át, vitázni, érvelni, egyezségre jutni, szabályokat létrehozni, módosítani tanulunk. Mindezek mellett nagy figyelmet fordítunk a mozgásban tanulásra, a projektekre, a differenciálásra, a gyerekek egyéni útjainak támogatására, a sikerélmény megszületésére. Saját tudásexpót hívtunk életre, ahol nemcsak bemutathatják a gyerekek a projektek során megszerzett tudásukat, létrehozott alkotásaikat, hanem az iskola saját fürcoinjának használatával „kereskedhetnek” is velük.

Sulák TündeLeendő elsős ismerkedő foglalkozás bemutatása

A leendő elsős napunk szervezése közben az első ötlet az volt, hogy egy mese (lásd az irodalomjegyzék után) köré szervezzük az ismerkedős délutánunkat. Az ötlet azonnal elfogadásra talált, hiszen harmonizál azzal a helyzettel, amibe az óvodások csöppennek egy ilyen napon, illetve az iskolakezdés „próbatételével”. A mese arra tanít, hogy mindig betoppan az életünkbe valamilyen kihívás, probléma, megoldandó életfeladat. A váratlan próbatételek sokfélék lehetnek, de ha végigjárjuk az utat, akkor okosabbak, ügyesebbek leszünk, és egy új életszakasz kezdődik.

Előkészület, a keret bemutatása

A keretet adó mesében szereplő három próbatételhez igazodva három csoportba osztottuk a gyerekeket, a próbatételeket és a csoportokat is színek jelölték (kék, piros, zöld). A tantermek ajtaját a próbatétel színével jelöltük, a Mágikus mocsarat kékkel, a Zene mezejét pirossal, a Varázserdőt zölddel. A pedagógusok is a próbatétel helyszínéhez öltöztek. A gyerekek pedig a csoportjuknak megfelelő színnel jelölt öntapadós névtáblát kaptak. Minden gyerekcsoport kapott egy kísérő-segítő pedagógust, aki szintén a csoport színével megegyező színbe öltözött.

Windisch ZsuzsannaA foglalkozásokat három körben szerveztük, a kék csoport a kék, a piros csoport a piros, a zöld csoport a zöld teremben kezdett. Az első állomás 20 perces időkeretben zajlott, hiszen itt olvastuk fel a mesét a gyerekeknek, bemutatva a mese által kijelölt problémahelyzetet. A második és harmadik próbatétel időtartamát 15 percben határoztuk meg. A próbatételekhez való áthaladásra 5 percet terveztünk.

A gyerekek ezután teljesítették a kihívás-feladatokat, a sikeres teljesítésért megkapták a varázstárgyat, és megtudták, hogyan kell majd azokat használni, hogy megszerezzék a király gyógyulásához szükséges almát. A harmadik, befejező próbatétel során a zöld csoport a piros, a kék csoport a zöld, a piros csoport a kék helyszínen fejezte be kihívást. Az utolsó helyszínen minden állomásvezető pedagógus átadta az utolsó varázstárgyat, a kísérő-segítő pedagógus pedig a helyszín középére tett egy kosár almát letakarva. Amikor a gyerekek véghezvitték a varázstárgyakkal azt, amit kell, akkor pillanthatták meg az almákat. Az almákat az iskola logójával jelöltük meg, az egyiket, a csodatévő almát más színnel, azt az egyet kellet megkeresni, és az lett a királyé, a többiből a gyerekek vehettek egyet-egyet magukhoz.

1. kép
A három kihívás

Az állomások bemutatása

Kék terem – Mágikus mocsár helyszín

KELLÉKEK

Mese nyomtatva, kosár alma letakarva, 3 db varázspálca, akadálypálya tereptárgyai, lufik – előre felfújva, megrajzolva.

LEÍRÁS

A helyszínen az állomásvezető pedagógus köszöntötte a gyerekeket, és kijelölte, bemutatta a feladatot:

A Mágikus mocsár lakói bennragadtak a mocsár közepén. Barátjuk, a szintén itt lakó Vidra nagyon szeretné, hogy végre kijöjjenek, és együtt játszhassanak. A kis lápi lényekhez (ezek a lufik) az akadálypályán juthatsz el, vegyél magadhoz egyet, és az akadálypálya másik oldalán gyere vissza vele! A Vidra hálából nektek adja varázspálcáját, ami segítségetekre lesz az alma megszerzésében.

Az akadálypálya a teremben hosszanti irányban helyezkedett el: kúszás, mászás, bukfenc, billenődeszka, ugrás volt a feladat. Visszafelé a gyerekeknek már lufival a kézükben kellett legyőzniük az előttük álló akadályokat. Amikor mindenki visszaért az egy-egy lufival, a Vidra megkérte őket, hogy segítsenek megmozgatni a lápi lények elgémberedett tagjait. Ő és a pedagógus mutatta mit csináljanak a gyerekek a lufikkal:

Tedd a lényt a fejedre, térdedre, hátad mögé, homlokodra, válladra...

Ezután a Vidra megpróbálta összezavarni a gyerekeket, mást mondott, mint amit csinált, de a feladat szerint azt kellett a gyerekeknek csinálni, amit mondott.

A feladat tejesítésének jutalmául a csoport megkapta a pálcát, és meg kellett tanulniuk a varázsigét is:

A varázspálcával körözzetek a levegőben háromszor, közben együtt mondjátok a varázsigét! Hókuszpókusz, abrakadabra, legyél miénk, Fürkész-alma!

Piros terem – a Zene mezeje helyszín

KELLÉKEK

Mese nyomtatva, kosár alma letakarva, 3 szelence, hangszerek, képek, rajzok a táblára, babzsákok, ritmushangszerek, színes labdák, vonalak, 3 tál, színezők kétoldalasra nyomtatva, színes ceruzák.

LEÍRÁS

Az első gyakorlat előtt a pedagógus felrakta a táblára három-három hangszer és mozdulat képét, valamint háromféle színű szigetelőszalaggal a terem padlójára „utat” rögzített.

A helyszínen az állomásvezető köszöntötte a gyerekeket a Zene mezején:

Köszöntelek Benneteket a zene mezején! Itt megismerkedhettek három mágikus hangszerrel. Ezek hangja segít Nektek megtalálni a helyes utat, amelyen elindulva megszerezhetitek a mágikus tárgyat.

Majd két mondóka eléneklése következett a hozzájuk tartozó mozgással kísérve. Így az Aki nem lép egyszerre… közben együtt meneteltek, majd a Tekeredik a kígyó… közben az aktuális csoport sajátosságaihoz igazodva egymás kezét fogva és/vagy babzsákkal a fejükön kanyargósan bejárták a termet.

A következő kihívás során a pedagógus bemutatta a hangszereket – a zongorát, furulyát, hegedűt –, majd megszólaltatta azokat, ezután következtek a további próbatételek.

A gyerekek a táblával szemben, a hangszereknek azonban hátat fordítva megismerték, hogy melyik hangszer hangjához melyik mozdulat tartozik, majd a hangszer hangját hallva meg kellett jeleníteni a mozdulatot (zongora – ülés nyújtott lábbal, furulya – oldalsó középtartás zárt lábbal, hegedű – hajlított állás, mellső középtartás).

Az utolsó kihívás egyéni feladat volt, mely során a mozdulatok képei lekerültek a tábláról, de továbbra is a hangszerek hangjára kellett figyelni. A hangszer képe a táblán maradt, és ezekhez a képekhez vezetett a színes szigetelőszalaggal kijelölt út egy kezdőpontból. Ha megszólalt a hangszer hangja, akkor az „út” színével megegyező labdát kellett kézbe venni, és a gyerekeknek úgy kellett vonalon járva eljutni a hangszerhez, hogy a labda színe egyezzen az út színével. Az „út” végén kosárba rakták a labdát. A pedagógus instrukciója a következő volt:

Melyik hangszer hangját hallod? Indulj el azon a vonalon, amelyik a hangszerhez vezet, majd tedd a labdát a kosárba. Figyelj arra, hogy az út színe és a labda színe egyezzen/ugyanaz legyen! Aki kész, várja a többieket a szőnyegen ülve!

A feladat tejesítésének jutalmául a csoport megkapta a varázsszelencét, és meg kellett tanulniuk a használatának módját:

A csodatévő szelencében lévő gombokból rakjátok ki az almákhoz vezető utat!

Zöld terem – Varázserdő helyszín

KELLÉKEK

Mese nyomtatva, kosár alma letakarva, 3 mágikus kötél, színes levegőn száradó gyurma a betűhöz, alaplap a betűhöz.

LEÍRÁS

A helyszínen az állomásvezető pedagógus köszöntötte a gyerekeket, és bemutatta a próbatételeket:

Én vagyok a Varázserdő őrzője! Azt mesélték nekem a Varázserdőm lakói, hogy nagyon szerettek új dolgokat tanulni! Igaz ez? Ennek most nagy hasznát veszitek, mert három újdonságot kell megtanulnotok, hogy megkaphassátok a mágikus kötelet!

Az első próbatétel a csendjel megtanulása volt, hiszen a Varázserdő élőlényei védelme érdekében adódhat olyan helyzet, hogy szükségünk van a gyors elcsendesedésre. A csendjel a jobb kéz feltartása, ami együtt jár a szánk „bezárásával”. Ha a tündér ezt a jelet mutatja, akkor a gyerekeknek utánozniuk kell a mozdulatot és el kell csendesedniük. Ha később felismerték a jelet, és el tudtak csendesedni, akkor sikeresen teljesítették a próbát.

A második feladat során egy „almás” mondókát tanultak. Ha közösen el tudták mondani, akkor sikeresen teljesítették ezt a próbát is:

Alma, alma piros alma (kezeinkkel kerekded formát mutatunk),
odafönn a fán (mutatóujjunkkal felmutatunk a magasba),
ha elérném, nem kímélném (kitárjuk a két karunk),
leszakítanám (az egyik kezünkkel/karunkkal imitáljuk a leszakítást).

A harmadik kihívás során egy előre elkészített és laminált alaplapon lévő nyomtatott „a” betűt kellett gyurmával kirakniuk. Az alaplapon lévő betű vonalaira kellett illeszteniük a kiformázott gyurmagilisztát a feladat előtti bemutatás szerint.

A feladat tejesítésének jutalmául a csoport megkapta a varázskötelet, és meg kellett tanulniuk a hozzá tartozó feladatot:

A bűvös kötéllel kerítsétek körbe az almákat (kosarat almákkal), és mondjátok el a mondókát!

2. kép
A Csodatévő alma megszerzése

A leendő elsősök iskolával való első találkozásuk alkalmával fontosnak tartottuk, hogy játékos kihívásokkal találkozzanak, legyenek már ismert és kevésbé ismert feladatok, valamint azt is, hogy minél többféle képesség-, intelligenciaterületet érintő próbatételek szerepeljenek a programban, hiszen minden területet ugyanannyira értékesnek tartunk. A legfontosabb talán mégis az, hogy aznap a gyerekek és felnőttek egyaránt elmerültek a közös mesebeli délutánban.

Felhasznált irodalom

Gyarmathy É. (1998): Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek. Magyar Pedagógia 98. 2. sz. 135-153.

Moran, S., Kornhaber, M., Gardner, H., (2006): Orchestrating Multiple Intelligence. Educational Leadership, 64. 1. sz. 22–27.

A KERETMESE

Kedves Alattvalóim!

Mint tudjátok, hosszú idő óta szörnyű betegség kínoz. Sokan próbálkoztak már gyógyításommal, ám hetedhét országból érkezett orvosok, vajákosok, füvesemberek közül egy sem lelte meg az orvosságot, mely betegségem enyhítené.

Végül aztán udvari mágusom talált varázskönyveiben a megoldásra: messze-messze, az Óperenciás-tengeren is túl, de még az Üveghegyen is túl, ahol a kurtafarkú malac túr, áll a csodálatos Fürkész-fa. Ezen egészséget és jókedvet adó almák teremnek. Elég lenne nekem egyetlen almát ennem a fáról, hogy emésztő betegségem nyomtalanul elillanjon. Igen ám, de arról az almafáról nem lehet csak olyan egyszerűen leszaggatni a gyümölcsöket, mint a szomszéd Mari néni utcára hajló fájáról! A Fürkész-fa termései csak varázserejű tárgyak segítségével szerezhetők meg. Én nem tudom, ezek a tárgyak mifélék, meg mit kell velük csinálni, de egy biztos, udvaromban senki nem akadt, aki erre a feladatra vállalkozna.

Amikor láttam, hogy a gyáva népség nem lesz segítségemre, országomban kidoboltattam, hogy jöjjön mindenki, aki erős és bátor, induljanak csapatok íziben a csodálatos fához, mert érzem, erőm egyre fogy.

Hát most itt vagytok végre udvaromban, ti, országom legbátrabbjai!

A három varázserejű tárgy három különböző helyszínen van:

  • Egy a Mágikus Mocsárban,
  • egy a Zene mezején,
  • egy pedig a Varázserdőben!

Megszerzésükhöz különböző próbákat kell kiállni. Lesz, amit egyenként kell megoldanotok, de olyan is akad majd, ahol csak csapatosan, összefogva boldogultok. Ne féljetek, minden próbánál lesz segítőtök (hogy miféle szerzetek, azt nem tudhatom), akik örömmel nyújtják át nektek a tárgyakat a próba teljesítése után. A tárgyak használati módját is ők mondják majd el…

Menjetek hát, küzdjetek meg az ismeretlen kihívásokkal és hozzátok el a Fürkész-fa csodatévő gyümölcsét! Ha sikerrel jártok, jutalmatok nem marad el: osztoztok vélem az egészségben és jókedvben, és palotám mindörökre nyitva áll majd előttetek!

Sok szerencsét kívánok, bízva sikeretekben szeretettel

a Király