Svéd pedagógiai mustra

Lika Värde (Egyenlő Értékek)

Józsa Szilvia írása

Trencsényi László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára vállalkozott arra, hogy Mustra című írásában egy csokorba szedi a magyar pedagógiai szaklapokat. Innen kaptam az ötletet, hogy hasznos lenne bemutatni az érdeklődő szakmabelieknek a svéd pedagógiai témájú szaklapokat is.

Gyűjtőmunkámat megkönnyítette az az óriási lehetőség, amit az élettől kaptam, hogy 11 éve Svédországban élhetek és pedagógusként dolgozhatok. Így született meg a Svédországban jelenleg megjelenő pedagógiai folyóiratok és magazinok gyűjteménye. Mazsolázzanak kedvükre! 

LärarnasTanítók és Tanárok Lapja

Ez a szaklap a legnagyobb, és ez nyújtja a legszélesebb információt egész Svédországban az oktatásról és a nevelésről. Évente hússzor jelenik meg, célcsoportja a tanítóktól az igazgatókig terjed. Olvashatunk ebben legújabb információkat tartalmazó cikkeket az oktatásról, riportokat és vitákat, véleményeket, illetve inspiráló ötleteket. Külön fejezet foglalkozik a kutatásokkal, és a lap új ötleteket ad a mindennapos iskolai gyakorlat magas szinten tartásához. A tanári élet fejezetben a pedagógusok üzenhetnek egymásnak, a tanulóknak, iskolai vezetőknek, és lehetőség van arra is, hogy szülői kérdésekre válaszoljanak.

Ezt az újságot minden olyan pedagógus megkapja, aki tagja a pedagógusok szakszervezetének. A laphoz hozzájutnak a különböző pedagógusképző intézmények hallgatói is, sőt kiküldik az alap- és középfokú intézményeknek. Magas példányszámban (231 100) megjelenő szaklap, amely a tanév alatt kéthetente jelenik meg. Célcsoportjának tekinti a tanítókat, tanárokat, óvodapedagógusokat, iskolai vezetőket, szabadidő-pedagógusokat, speciális pedagógusokat, gimnáziumi szaktanárokat, felsőoktatásban dolgozó tanárokat és főiskolai, egyetemi hallgatókat.

Pedagogiska MagazinetPedagógiai Magazin

Ez egy nagyon magas színvonalú lap: a felsőfokú oktatásban részt vevő oktatóknak, iskolai vezetőknek, politikusoknak, illetve az egész oktatási rendszerben döntéshozói jogkörrel bíró vezetőknek szól.

Ez az újság az oktatással, különböző képzésekkel, tanfolyamokkal, kutatásokkal és vitákkal foglalkozik. Minden szám egy központi aktuális témát jár körül. Az újságban szereplő cikkek felhasználhatók a tanárképzésben, továbbképzéseken. Ez az újság negyedévente, 225 100 példányban jelenik meg.

FörskolanÓvodai Nevelés

Az újság az óvodapedagógusok és a 0. osztályokban tanítók szaklapja. 111 000 olvasója van és 68.000 példányban jelenik meg. A jól szerkesztett, kiváló elrendezésű, magas színvonalú lap az óvodai célcsoportot elkötelezett és hűséges olvasójává tette.

Special PedagogikGyógypedagógia

A Gyógypedagógia egy nagy tekintélynek örvendő folyóirat, amely a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával és nevelésével foglalkozó szakembereknek ad ötleteket, tanácsokat, illetve tájékoztatást a legújabb eredményekről.

Kéthavonta, az előző újságokhoz képest kisebb (14 100) példányszámban jelenik meg. Az újságot olvasók száma eléri 34 000-et .

FritidspedagogkSzabadidő-pedagógia

A Szabadidő-pedagógia egy szakmai magazin az ország napközis nevelői, szabadidő-pedagógusai számára.

A magazin cikkeket és szolgáltatásokat tartalmaz az oktatásról, a kutatásról, a munkafeltételekről és a képzésről. Figyeli a gyerekek nemzetközi és társadalmi nevelésével és kulturális fejlesztésével kapcsolatos külföldi kutatásokat, valamint fórumot biztosít a vitákhoz. Minden második hónapban jelenik meg 13 700 példányban.

FolkhögskolanNépfőiskola

Az újság célcsoportját azon tanárok és igazgatók alkotják, akik népfőiskolákon tanítanak, illetve azok a hallgatók, akik népfőiskolákon kívánnak tanítani. Ezért sokkal kisebb az olvasói köre: 2500 főre tehető, és az újság évente 8 alkalommal jelenik meg.

UttryckKifejezés

Ez a szaklap segítséget nyújt a művészet-, a tánc-, a dráma-, a média-, a zene-, a kézművesség-, a technika- és a drámatanároknak mind a gimnáziumi, mind az általános iskolai szinten. Ebbe a csoportba tartoznak a zeneiskolákban és a művészeti iskolákban oktató művésztanárok is. Céljuk az esztétikai és a kommunikációs oktatók támogatása is. 13 500 példányban, évente 6 alkalommal jelenik meg.

Chef & LedarskapIrányítók & Vezetők 

Az Irányítók & Vezetők című lap célcsoportja az iskolai vezetők és döntéshozók az óvodától az egyetemig. Új információkkal, tanácsokkal segíti a speciális igényű gyermekek iskoláinak az igazgatóit, illetve a felnőttképzésben részt vevő vezetők képességeinek a fejlesztését is. Kis példányszámban nyomtatják (6500), de a statisztika szerint több mint 16 000 olvasója van, és minden második hónapban jelenik meg.

YrkeSzakma

A magazin a középiskolai szakképzésben a szakmákat oktató tanároknak, illetve a felsőfokú szakképzésben részt vevő oktatóknak ad segítséget. Negyedévente jelenik meg 5600 példányban.

OrigoOrigó 

Az Origó a matematika-, a természettudományi és a technikatanárokat inspirálja, és ösztönzi a kihívások megválaszolására. A magazin egyben egy olyan fórum, ahol az ember egyszerre tudja tovább adni a saját tapasztalatait, ugyanakkor másoktól tud tanulni, miközben mélyíti az ismereteit a tartalom és a fejlesztés területén. Évente hatszor jelenik meg, 5000 példány készül belőle.

mi Vidami VIDA

Fontos szakmai folyóirat elsősorban azoknak a tanároknak, aki háztartástant és testnevelést tanítanak. Korábban ilyen témájú szaklap nem volt ezen tanárok, iskolavezetők és tanárjelöltek számára. Minden típusú iskolát átölel az óvodától az egyetemig. A mi VIDA célja, hogy felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos lefektetni az egészséges életmód, a testmozgás és az egészségtan alapjait már a legfiatalabb korosztályoknál is. Negyedévente 5000 darab jön ki a nyomdából.

AlfaAlfa 

Az Alfa a svéd nyelvtanárok, a társadalomismereteket tanítók és a nyelvészek lapja. A magazinban megjelenő beszámolók és interjúk egyaránt arra sarkallják az olvasókat, hogy a tanárok a hivatásuk gyakorlása közben magas teljesítményre törekedjenek. Minden második hónapban 10 000 példányban jelenik meg.

Egyenlő Értékek

Az Egyenlő Értékek című magazin fókuszában a gyógypedagógia, a speciális nevelésű tanulók és ezen gyermekek családjai állnak. Negyedévente jelenik meg.

LärarstudentenPedagógus Hallgatók Lapja

Az utolsó számban írtak arról, hogy:

  • Dániel Barker gimnáziumi tanár hogyan állította fejetetejére a tanítási óráját;
  • új lehetőségek a tanári pályán: mint igazgató, első tanár vagy karrier tanári pozícióban;
  • VFU gyakorlóiskolák vannak Stockholmban; mit jelent ez?
  • Emelie főiskolai hallgató kérdez a munkaidőről és a munkaterhelésről, Lasse pedig tanácsokat ad neki.

Lärarnasnyheter.se – Tanárok Hírei

Lärarnasnyheter.se egy híroldal a tanárok és mindenki más számára, akit érdekel az iskola, óvoda, az oktatás és a pedagógia. Az anyagukat a tanárok szakszervezete által megjelentett szaklapok friss híreiből, blogokból, vitákból építi fel. Korlátozott számú hirdetési lehetőség is van.

Kiemelek néhány aktuális témát, amiről ezekben a lapokban olvashatnak a svéd pedagógusok

1. Megihletve a populáris kultúrától

Biztos és stabil a tanárok szerepe, állítják a kutatók. 

Vidd be a kreativitást az osztályterembe a formákon, a műfajokon keresztül, hogy megszeressék a tanulók a nyelvtant, mert ami szórakoztató, az segíti a tanulást. A tanulók motiváltabbak, fantáziadúsabbak lesznek a fülbemászó hip-hop ütemek és a vidám textíliák hatására. 

2. Mit jelent gyereknek lenni?

Külön népcsoport, akik egy idegen országban élnek? Kicsinyített felnőttek? A pedagógusok gyermekekről vallott nézete befolyásolja a tanítási órákat és a gyermekek személyiségfejlődését is. Ezért fontos a gyermekek jövőképének vizsgálatára, kutatására hangsúlyt helyezni.

3. Központi téma a tanári igazolvány

Több szakmai lap is folyamatosan hírt ad az aktuális helyzetről. Svédországban még pár évvel ezelőtt is nagyon sok képesítés nélküli tanár állt az iskolák katedráin. A tanári igazolvány célja az, hogy egyértelműbb legyen, milyen tantárgyakat taníthatnak a tanítók, tanárok, és egyben emelni tudják a minőséget a svéd iskolákban. Bíznak abban, hogy így emelhetik a tanárok társadalmi státuszát. Ez az igazolvány tartalmazza, hogy melyik iskolaformában mely évfolyamokon mely tantárgyakat oktathatja a pedagógus.

4. Értékelés, dicséret

Nagyon fontos, hogy beszélgessünk egymással. A kommunikáció segít a gyermekek megismerésében, és egyben a konkrét, szóbeli értékelés megkönnyíti a tanulók eligazodását a célrendszerben. Egy vizsgálat során kiderült, hogy az esztétikatanárok beszélnek legkevesebbet a tanulóikkal és egymással.

5. Miért mutat romlást a svéd oktatás a PISA-felmérés tükrében

Beszélgetés a tanárok szakszervezetének ombudsmanjával: Ann-Christin Larssonnal.

A vizsgálat kimutatása alapján az összes ország közül a svéd felmérés mutatta ki a legnagyobb mértékű romlást.

Hogyan tehető jobbá az oktatási rendszer?

Lengyelországtól sokat tanulhatunk. Ez az ország megépítette az egységes oktatási rendszert, ahol minden diák azonos lehetőségeket kap, és a hátrányos helyzetű tanulók támogatására is erősen összpontosítottak.

A szerzőről: