A Ginkó Ház története

Matolcsi Zsuzsa írása

2017 őszén úgy döntöttünk, hogy kialakítunk egy olyan környezetet, ahol lehetőséget tudunk teremteni autista gyerekek és családjaik támogatására.

Matolcsi ZsuzsaEzért hoztuk létre egy kispesti családi házban a Ginkó Házat, illetve a háttereként szolgáló TAnulás MÁSként Alapítványt. Ez utóbbi segítségével később esetleg hátrányos helyzetű gyerekeket is támogatni tudunk.

Célkitűzésünk részeként elhatároztuk, hogy támogató fizikai és személyi környezetet, valamint fejlődési és oktatási lehetőséget fogunk biztosítani azoknak az ép intellektusú kisiskolás autista gyerekeknek, akik nem tudnak segítség nélkül boldogulni normál iskolai keretben. (Az autizmus spektrum zavar kialakulásának hátterében az idegrendszer fejlődésének eltérése áll. Az autizmus szociális, kommunikációs és kognitív készségek minőségi fejlődési zavara.) Így 2018 nyarán elindult Kispesten a Ginkó Ház autizmusspecifikus csoportja kisiskolás gyermekek számára.

A Ginkó Házba járó gyermekek értelmi képességei lehetővé teszik, hogy a többségi tanterv szerint tanuljanak, azonban a jelenlegi oktatási rendszerben a boldogulásuk nem volt biztosított. Ahhoz, hogy a hozzánk járó kisiskolások a nekik megfelelő nevelést-oktatást megkaphassák, speciális, sokszor egyénre szabott fejlesztő módszerekre, tankönyvekre, taneszközökre van szükségük. Így fejlődhetnek hatékonyan a társas-kommunikációs készségeik, a mindennapi önállóságuk és a tantárgyi tudásuk a képességeiknek megfelelően.

Ginkófa

Az ép intellektusú autista gyerekek beiskolázása komoly nehézséget jelent a családok számára, mivel jelenleg a közoktatásban való részvételük vagy az erre a célra fenntartott szegregált intézményekben (EGYMI, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet), vagy integráló (sajátos nevelési igényű és ép gyermekeket együtt nevelő, többségi) iskolákban valósulhat meg. A szegregált intézményekben kialakított autista csoportok általában a 70 IQ alatti autista gyermekeket fogadják, míg az ép intellektusú autista gyermekek részére csak nagyon kevés intézményben indul osztály. Az integráló iskolák zöme pedig autistákat általában nem fogad. A mégis bekerülő gyermekek rövid időn belül csökkentett óraszámban vagy teljesen kimaradva, általában otthonukban folytatják tanulmányaikat, tehát gyakran kihullanak az oktatási rendszerből: otthon maradnak, elszigetelődnek, társas kapcsolataik lecsökkennek, a szüleik pedig kiesnek a munkaerőpiacról, perspektíváik beszűkülnek, lezárulnak.

2018 elején megjelent felhívásunkra több mint harminc család jelentkezett, de a ház méretei miatt csak 9 gyereket tudtunk felvenni. Velük kezdtük el 2018 szeptemberében azt a pedagógiai-fejlesztő munkát, amely az autizmussal élők számára megfelelő módszereket alkalmaz, és egyedi tanulási utakat dolgoz ki a résztvevő, magántanulói (jelenleg ún. egyéni munkarendes) státuszban lévő gyermekek számára. A tanulás kiscsoportokban és egyéni foglalkozások formájában zajlik, az iskolarendszer időkereteit követi, és rugalmasan igazodik a gyerekek terhelhetőségéhez és a családjaik igényeihez.

A munkánknak és a gyerekek fejlődésének alapfeltétele a jó pedagógus-gyerek arány. A tananyag elsajátítása mellett, vagy akár aközben zajlik a gyerekek egyéni és csoportos, úgynevezett szociális-kommunikációs fejlesztése is. Kiemelt tevékenységeink közé tartozik a gyermekek családjával folytatott egyéni konzultáció és szülőtalálkozók szervezése. Ez a pedagógiai munka iskolán túli kiterjesztését biztosítja, és hozzájárul a családok jóllétének javításához.

Az iskolás csoportban dolgozó gyógypedagógusaink mindegyike autizmus szakirányon végzett az ELTE Gyógypedagógiai Karán. Szakmai mentorálást az Autizmus Alapítványtól kapunk. A modell fontos része önkéntesek bevonása, számos önkéntes segíti a pedagógusok munkáját. 2019 szeptemberétől az Autizmus Spektrum Zavarok Pedagógiája szakirányú képzésének gyakorlati helyszínt biztosítunk.

Közel két tanév után már elmondható, hogy a gyerekeknél kevesebb viselkedésprobléma jelenik meg, jelentősen fejlődött a szociális-kommunikációs készségük, sikeresen vizsgáztak az iskolákban, ahol magántanulók, szeretnek iskolába (a Ginkó Házba) járni, szüleik sokkal nyugodtabbak.

Az alapítványunk munkájának célja az is, hogy Kispesten és környékén élő 2-12 éves autista gyermeket nevelő szülőknek és ilyen korú autista gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak lehetőséget biztosítsunk beszélgetésre, információcserére, közös problémák kimondására, megoldások keresésére. Szerveztünk szülőtalálkozót, és a honlapunkon, valamint a Facebookon folyamatosan megosztunk szakmai tartalmakat, információkat.

Felismerve a korai megsegítés fontosságát a Ginkó Ház egyik szobájában helyet adtunk egy korai fejlesztő csapatnak, jelenleg három gyógypedagógusnak, akik 2-7 éves gyerekekkel foglalkoznak. Az ellátott gyerekek száma egyre nő, jelenleg több mint tizenöt kisgyermek vesz részt egyéni vagy csoportos szociális-kommunikációs korai fejlesztő és iskola-előkészítő foglalkozásokon. A délutáni órákban autizmusspecifikus és egyéb szakköröknek, közösségi foglalkozásoknak biztosítunk helyet.

Munkánk végső célja az, hogy az oktatási rendszerből gyakran kieső autista gyerekekből minél önállóbb, elégedett és boldog autista felnőttek legyenek.

A szerzőről: