Harnos Nelli: Megbukott az osztályismétlés Ausztriában

Minden jel arra mutat tehát, hogy Ausztriában felismerték a változtatások szükségszerűségét, így a szociáldemokrata és mérsékelt jobboldali pártokból álló koalíció képes konszenzusra annak érdekében, hogy fejlesszék ezt a területet.

Harnos KornéliaAusztriában meg fog szűnni az osztályismétlés a középszintű oktatási intézményekben – többek között ezt tartalmazza az osztrák kormánypártok közoktatást megreformáló programcsomagja, melyet Claudia Schmied oktatási miniszter idén márciusban hozott nyilvánosságra.

A kormány kiemelt célja, hogy javítsanak a közoktatás minőségén, központi elemei pedig a tanulók egyéni érdeklődésének és képességeinek figyelembe vételén alapuló oktatás, valamint a tanítás nyelvének fejlesztése, hogy a nyelvismeret hiánya ne álljon a tanulás útjába. Sokszínűség, teljesítmény és nyelv – ezek az oktatási reform fő sarokpontjai.

Az összesen kilenc pontból álló csomag egyik intézkedése, hogy a 2012/13-as tanévtől kezdődően fokozatosan szemeszteralapú képzésre térnek át, és kurzusrendszert vezetnek be a középszintű oktatási intézményekben, így gyakorlatilag megszűnik az osztályismétlés lehetősége. Az új rendszer részleteit és a törvényjavaslatot nyár elejéig dolgozzák ki a koalíciós partnerek.

Werner Amon, az ÖVP (Osztrák Néppárt) oktatási ügyekért felelős szóvivője a jövőben azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a tanulók a felsőoktatási intézményeknél megszokott módon egy előre meghatározott kurzuskínálatból választják ki, hogy melyik tanárnál kívánják elvégezni az adott tanegységet. Mégsem lenne ez teljesen ugyanaz a megoldás, mint amelyet az egyetemeken, főiskolákon alkalmaznak, mivel az osztályközösségek megmaradnának, és ha valaki egy szemeszter során négy tantárgyat nem tud teljesíteni, akkor ugyanúgy évet kell majd ismételnie, mint eddig.

Az intézkedéscsomag további fontos eleme, hogy 2016-tól az eddigi felső tagozatos iskolák (Hauptschule) helyett ún. új középiskolákat (NMS, Neue Mittelschule) vezetnek be. Ez utóbbi iskolatípus nem csupán a nevében új, hanem valóban korszerű szemléletet tükröz a közoktatásban: minden egyes tanuló az egyéni képességeinek és érdeklődési területének megfelelő képzésben fog részesülni, melyhez a pedagógusoktól fog segítséget kapni. A legfeljebb 25 fős tanulói csoportokban nagyobb figyelmet fognak szentelni a különleges nevelési vagy gyógypedagógiai módszereket igénylő, ill. a különböző nemzetiségű bevándorlógyerekek integrációjára, valamint a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtésére. A korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektetnek majd a mozgás és a művészetek népszerűsítésére, és a délutánig tartó oktatásnak köszönhetően lehetőség nyílik rendszeres közösségi programok, rituálék beiktatására is. Mindez másfajta felkészültséget feltételez a pedagógusok részéről is, amelyhez az oktatáspolitika továbbképzésekkel járul hozzá.

A reformcsomag további intézkedései is azt mutatják, hogy nyugati szomszédunknál korszakalkotó változások fognak végbemenni az oktatás területén: törekedni fognak a szakképzést nyújtó technikumok (Polytechnische Schule) népszerűsítésére, a minőségbiztosítás rendszerének megújítására, az iskolák közötti partnerkapcsolatok erősítésére, átértékelik az iskolavezetés szerepét, valamint a napokban benyújtott törvényjavaslat szerint a jövőben még több tanuló számára biztosítják a napközi ellátás lehetőségét.

Minden jel arra mutat tehát, hogy Ausztriában felismerték a változtatások szükségszerűségét, így a szociáldemokrata és mérsékelt jobboldali pártokból álló koalíció képes konszenzusra annak érdekében, hogy fejlesszék ezt a területet.

Talán nekünk is érdemes lenne leckét venni tőlük.

 

Források és további olvasmányok

http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/20110322.xml

http://www.neuemittelschule.at/

A szerzőről: