Gergely Ferenc

Vácon születtem 1932-ben, szüleim mindketten néptanítók voltak. Tanári oklevelet a Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem 1955-ben. Tanítottam, kollégiumot igazgattam, minisztériumi tisztviselőként részt vettem a gyermek- és ifjúságvédelem korszerűsítési próbálkozásaiban, és közben kutattam, írtam: történelemtanításról, kollégiumi nevelésről, ifjúságvédelemről és mindenekelőtt a XX. századi ifjúsági mozgalmakról.