Gönczöl Enikő

Számos történelem, erkölcstan, társadalom- és állampolgári ismereti tankönyvet írtam. Sokféle tanterv kidolgozásában, oktatási program fejlesztésében és kutatásban vettem részt. Egy jó ideje azonban főként az a kérdés foglalkoztat, hogy mire kellene megtanítanunk a gyerekeinket ahhoz, hogy boldog emberek legyenek, akik a környezetüket is gazdagítják.