Új Vasvári-diplomás ifjúsági vezető

Váradi István

Április 6-án a Garabonciás Együttes 25. születésnapja alkalmából rendezett előadás keretében vehette át a Magyar Pedagógiai Társaság Mozgalompedagógiai Szakosztálya által adományozott Vasvári-diplomát Váradi István, az együttes alapítója.

Váradi István képzettségére nézve nem pedagógus, műszaki ember, aki a hazai számítástechnikai kultúra fejlesztésében is ért el eredményeket. De a gyerekek amatőr művészeti tevékenysége és az úttörőmozgalom iránti elkötelezettsége hamar – ahogy ezt ma mondják, önkéntesként – elsegítette az 1957 után élénkülő, színesedő mozgalomban a József Attila Regöscsapatig, majd ennek utódjáig, a Központi Úttörőegyüttesig. A tánc, ének, hangszeres zene és színjáték, versmondás sajátos ötvözetét teremtette meg korai munkáiban is. Ez kiteljesedett, gazdag pedagógiai munkával telítődött akkor, amikor az Úttörőegyüttes a „nagy testvér” elegáns infrastruktúrájával, a központi KISZ-együttessel bútorozott össze a Rottenbiller utcában. Legendás táborozások, szerepjátszó akadályversenyek, az ifi-lét organikus harmonizálása az együttes művészeti tevékenységgel, finomra hangolt közösségi szerkezet, ez jellemezte az együttest.

Váradi küzdő gyermekjogvédő is ekkor, a „nagyok” árnyékában mindig kiharcolja a gyerekek jussát. Ezenközben az Úttörővezető c. lap műsorrovatát szerkeszti, dalszövegeket ír. Részt vesz a csillebérci művészeti táborok korszakalkotó innovációjában. Ki ne emlékezne Phutkoszra, az 1983. évi ógörög szaktábor sztratégoszára? Az együttes „gyermekei” számára működteti lakásán a „Rozmár klubot”, az „unokák” pedig a Tücsök Klubban jönnek össze rendszeresen. Dinasztiák nőnek ki keze alól.

Gyermekjogokat képvisel a Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma társelnökeként is. Részt vesz a Magyar Drámapedagógiai Társaság megalapításában, drámapedagógiai írásokat publikál, tanfolyamokat vezet, előadásokat tart.

Új pályát jelentett az éppen negyedszázada a Ferencvárosban életre hívott Garabonciás történelmi társastánc együttes. A díszpolgári címmel is elismert munka itt új, alkotóművészi dimenziókkal gazdagodott, megannyi – a mai jubileumi gálán látható – táncjáték ötletgazdája, alkotó tervezője. A gyermekszabadidő és az iskolai világ mai körülményei közepette egy ekkora létszámú és hatásfokú, nemzetközileg is jegyzett alkotó gyerekközösség egybentartása maga is teljesítmény. Váradi jó szemmel válogatta ki, illetve nevelte alkotótársait.

Váradi István nem egyszerű eset. Dohog, zsörtölődik, mert csak a tökéleteset tudja elfogadni. Maximumot követel mindenkitől: munkatársaitól, a gyerekektől, a segítőktől, az együttműködőktől.

Gratulálunk, egyúttal kívánunk a jelenleginél jobb egészséget és sok erőt, hogy minél tovább zsörtölődhessen, követeljen.

Révész György

A szerzőről: