Az igazlátó állampolgár

Forrás: moly.hu

Trencsényi László megemlékezése

Meghalt Pál Tamás is.

A rendszerváltást előkészítő és követő évek jeles, népszerű ifjúságszociológusa, az iskolai demokrácia harcosa, akit az elszürkülő évek csaknem elfeledtettek.

Pedig annak idején nem csupán könyvei keltettek feltűnést, de robosztus alakja, jellegzetes, a papíríztől messze elütő beszédstílusa is ismertté tették, a bomló, olykor újjászerveződésének esélyeiben bízó reformista ifjúsági mozgalom (KISZ, Úttörő) képzési eseményeinek kedvelt előadója volt. Az ifjúsági demokrácia kritikus vándorprófétája. „Próbareform” volt a címe az 1987-ben a középiskolai KISZ-t átmozgató projektnek és könyvnek. Aztán a különös nevű, sok lehetőséget magában rejtő innováció, az iskolai panaszkezelés határozott, de tapintatos, tapintatos, de határozott – mindkét felet tiszteletben tartó – fóruma, az Igazlátó Nap váltotta ki a rokonszenvezők figyelmét. Az ő nevéhez kötődik a szép fogalom, mely pedagógust, diákot egybefont az intézmény falai között: iskolapolgár. (A progresszív iskolák házirendjeiben ma is olvasható ez a meghatározás.)

A 90-es években különösen felélénkült aktivitása. Az intézményesülés lehetőségeit kereste. Vezetői felelősséget vállalt a Gyermekérdekek Magyarországi Fórumán, egyik létrehozója volt az Állampolgári Tanulmányok Központjának (megannyi fontos kurzus és kiadvány bázisa volt), a legendás Diákjogi Charta ügyének fontos aktivistája volt. Gondos igazgatója az Ezredforduló Alapítványnak, mely politikai nézetekre tekintet nélkül (akkor még „szalonképesek” voltak a politikai nézetek) nyújtott támogatást ifjúsági kezdeményezéseknek, legyen az kultúra, ifjúságpolitika, diákjog akár.

„Állami” feladatok vállalásában vélte meglelni helyét. Amikor az ifjúsági vagyon tisztességesnek látszó felosztásában megyei közalapítványok létrehozása volt lehetséges út, akkor a Pest megyei alapítvány vezetésében vállalt feladatot. Nem neki való volt. Az állami bürokrácia hálójában nem tudott eligazodni.

Szabad ember volt, az ifjúságügy „szegénylegénye”, magányos gerillája. Hamar elhallgatott. Az elérkezett ezredforduló már nem az ő világa volt.

Nyugodjék békében.

A szerzőről: 

Hozzászólások

szavai képe

A könyv - Tamás engedélyével - letölthető innen: http://szavaiistvan.x3.hu/irodalom/igazlatonap1.pdf