Bemutatkozik a Nógrádi Grund

Az úttörőmozgalom jubileumára írt cikkünk kapcsán többen érdeklődtek az írásban emlegetett „utódszervezet”, a Grund Klubhálózat működése iránt. Az alábbi tudósítás  a hálózat nógrádi közösségét mutatja be hitelesen. Ajánljuk az olvasó figyelmébe.

Egyesületünk 2007-ben alakult Salgótarjánban, jelenleg 12 klubunk működik Nógrád megye salgótarjáni kistérségében. Szervezetünk alapcélja a 6-18 év közötti fiatalok tanórán kívüli nevelése a sport, környezetismeret, honismeret, a hagyományőrzés, a gyermek- és ifjúságvédelem területén. Kiemelt feladatunk a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik esélyegyenlőségének segítése, a gyermekek támogatása, a tehetségek gondozása, a családok kulturális igényeinek fejlesztése, valamint a közösségépítés.

Szervezetünk nem rendelkezik saját állandó helyiséggel, hiszen klubcsoportjaink Nógrád megye területén, jellemzően iskolákban működnek, és programjaink során találkoznak egymással külső helyszíneken. Eseményeink, rendezvényeink helyszíne változó.

Céljaink elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végezzük:

 • tehetségsegítő foglalkozás a természettudományok területén – negyedévente,
 • természettudományos és informatikai műhelymunka tehetségígéreteknek – folyamatos,
 • nyári és téli táborok, találkozók szervezése, lebonyolítása – évente,
 • vetélkedők szervezése, lebonyolítása – évente,
 • szabad informatika: játékos foglalkozások kicsiknek – folyamatos,
 • versenyfelkészítés, képességkibontakoztatás – folyamatos,
 • népi hagyományok ápolása: foglalkozássorozat – folyamatos,
 • gyermek, szülő és pedagógus találkozója: a nevelés-oktatás folyamatát könnyítő kapcsolatrendszer segítése – folyamatos,
 • pályaorientációs mentorálás,
 • kiállítás szervezése tanulói munkákból – évente 2 alkalommal,
 • Grund Kupa: csoportjaink részére rendezett labdarúgó torna – évente,
 • Hátrányos helyzetű kamasz lányok önismereti csoportja: önismereti tréning a 14-18 éves korosztály számára – negyedévente,
 • a gyermekek testi és lelki szükségleteinek, mozgásigényeiknek kielégítése, túrák, kirándulások szervezése – alkalomszerű,
 • nemzetközi együttműködések, partnerkapcsolatok építése.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, melyhez kapcsolódó projektjeink 2015-től jelen vannak szervezetünkben. E munkának a fő területei a hagyományőrzés és -ápolás, a természettudományok, színjátszó művészet. Fővárosi színházlátogatással egészítjük ki programunkat, hogy a főként hátrányos helyzetű tanulóinknak is kimagasló kulturális élményt adjunk. Táborainkat rendszerint támogatással valósítjuk meg, hogy a célcsoport tagjai ingyenesen tudjanak azokon részt venni. Határokon átnyúló kapcsolataink közül kiemelkedik a Szlovákiával (Radzovce település) és Lengyelországgal (Kacwin települése) kialakított együttműködés. A szlovákiai csoportot már több alkalommal látogattuk és táboraink lelkes résztvevői. Lengyelországban 2018-ban rendeztük az első lengyel-magyar farsangi gyermektalálkozót, melynek folytatására remélhetőleg sor kerül.

Szervezetünk tagjai, munkatársai, önkéntes segítői nemcsak pedagógus szakemberek, hanem más területek képviselői is. Szakmai tudásukat több éves gyakorlat egészíti ki, és tapasztalataikat sikerrel alkalmazhatják futó projektjeink keretében. Empátia, motiváció, kezdeményezőkészség, jó konfliktuskezelés és elkötelezettség jellemzi őket. Folyamatosan lehetőséget kínálunk az önkéntes munkatársak, fiatalok csatlakozására is.

Napjainkban két jelentős projektünk fut: Kiterjesztett valóság – interaktív közösségépítés (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00567.) és a GRUNDkaland – erdei kalandpark (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-02126.). A programok célja olyan önfenntartó vállalkozási forma kialakítása szervezetünk számára, amely hosszú távú céljaink elérését és a közösségek igényeit szolgálva a piaci viszonyokhoz alkalmazkodik, így az önfenntartó társadalmi vállalkozást alapozza meg. Szervezetünk működését, működtetését, alaptevékenységeink ellátását nem kizárólag pályázatokból kívánjuk elérni, hanem saját társadalmi vállalkozásunk segítségével. A „több lábon állás” biztosabb fenntarthatóságot eredményez.

Eredményeink számokban az elmúlt két évben:

 • elért személyek száma: 760 fő/év,
 • önkéntes munkatársak: 25 fő,
 • rendszeres programjaink száma: 12 db/év,
 • nemzetközi partnereink: 2,
 • aktív együttműködés más szervezetekkel: 6 egyesület.